תיקון בתקנות חוק הירושה

תיקון בתקנות חוק הירושה

תיקון בתקנות חוק הירושה

 

תיקון חדש יחסית (פחות משנה) תק' תשע"ו-2016 מחייב את מי שמגיש בקשה לצו קיום צוואה להודיע על קיומה של הצוואה גם למי שאינו זוכה או נהנה על פיה, ובתנאי שהוא קרוב למי שנפטר, דהיינו למנוח, והיה בפוטנציאל לכאורה לרשת אותו לולא הצוואה, כקרוב משפחה מדרגה ראשונה או שניה.

משמע ההודעה מכוונת על מנת ליידע את מי שיכול היה לרשת את המנוח לולא הצוואה כי אינו יורש, למרות קרבתו היחסית למנוח לפחות מבחינה פורמלית משפחתית.

עד כה לא היתה חובה להודיע והיה יכול להיווצר מצב שבו יוצא צו קיום צוואה לעזבון מנוח, אשר לא הוריש לאשתו או לילדיו רכוש כלשהו והם לא היו מודעים לכך, וכבר היו דברים מעולם.

 

וזהו לשון התיקון:

(4) צורף אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת בקשה לצו קיום או הגשת  בקשה לצו ירושה, לפי העניין, בדואר רשום או תצהיר של המבקש או של אדם אחר כי הוא מסר אישית הודעה כאמור ליורשים, לזוכים או לבני משפחה כמפורט בפסקאות משנה (א) או (ב) (בפסקה זו – אישור מסירה), הודעות כאמור יישלחו כמפורט להלן:

 

(א) בבקשה לצו קיום, יימסרו הודעות לזוכים על פי הצוואה שנערכו לפי טופס 3 לתוספת הראשונה, בבקשה לצו ירושה, יימסרו הודעות ליורשים שפורטו בבקשה שנערכו לפי טופס 3א לתוספת הראשונה, הודעה שנשלחה לזוכים על פי הצוואה תכלול העתק של הצוואה כמפורט בטופס 3 האמור, והודעה שנשלחה ליורש לפי דין תכלול פירוט בדבר חלקו של היורש בעיזבון כמפורט בטופס 3א האמור.

 

ב) לא היה בין הזוכים על פי הצוואה אחד מאלה: ילדים של המוריש, צאצאיהם, הורי המוריש, צאצאיהם, או בן זוג של המוריש – יצורף גם אישור מסירה לילדי המוריש ולמי שהיה במות המוריש בן זוגו, לא הניח המוריש בן זוג או ילדים, יצורף אישור מסירה להורי המוריש, ואם גם לא הניח הורים, יצורף אישור המסירה לאחיו, הודעה לפי פסקת משנה זו תהיה ערוכה לפי טופס 3ב לתוספת הראשונה.

 

מטרת התיקון

מטרת התיקון לחוק הירושה ברורה על פניה והיא רוצה לוודא כי מי שיכול היה לרשת את המנוח על פי חוק הירושה יהיה מודע לכך שהמנוח הותיר צוואה, וכי לא ייווצר מצב בו יינתן צו קיום לצוואת מנוח במקום בו קרובים מדרגה קרובה לא יהיו מודעים לכך ולא יוכלו להגיש התנגדות לצוואה שנחתמה על ידי המנוח.

אך מפתיע שעד כה לא היתה החובה על מי שמגיש צוואה לקיום לא צריך ליידע את היורשים הטבעיים והמידיים על כוונתו זו במידה ולא אוזכרו בצוואה כיורשים או נהנים מן הצוואה.

 

 
ליצירת קשר לצורך קבלת יעוץ ראשוני, לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח, וכן להצעת מחיר
טלפונים
טל במשרד – 03-6969916
03-6954380, 03-6963093
נייד למקרים דחופים
058-4919100
דואר אלקטרוני
אפשר לפנות בשאלות למייל - בכל שעה - 24 שעות ביממה, ונענה באופן מיידי
leibo22@zahav.net.il או leibolaw@zahav.net.il
טופס יצירת קשר


עו"ד אלינור ליבוביץ
25 שנים ותק בתחום הגירושין
גירושין מייסדת ובעליו של משרד עורכי דין
גירושין ונוטריון, הנחשב כאחד המובילים
והאיכותיים בתחום הגירושין.
קרא עוד על עורכת דין אלינור ליבוביץ....

לקבלת ייעוץ צרו

קשר 03-6969916


הרשמה לרשימת תפוצה
דואר אלקטרוני *
שם *
מעוניין לקבל עדכונים חודשים למייל
© כל הזכויות שמורות לאלינור ליבוביץ, עורכת דין גירושין
Google+