נישואין למראית עין

נישואין למראית עין

נישואין למראית עין


ישנם מקרים בהם צדדים נישאים זה לזו שלא מתוך מטרה לקיים את מוסד הנישואין אלא למטרות זרות ומתוך אינטרסים שונים

כך הוא המצב כאשר אנשים נישאים זה לזו כדי להעניק האחד לזולתו אשרת שהייה בארץ במסגרת פנייה לקבלת מעמד למי שאינו אזרח המדינה.

כך הוא גם המצב כאשר אנשים מתחתנים כדי להקנות זכויות פנסיה או זכויות מהמוסד לביטוח לאומי למי מבני הזוג, כאשר אין להם כל כוונה לקיים מערכת נישואין.

ישנם גם מקרים בהם נעשים גירושין למראית עין, שלא למטרת גירושין וזאת בדרך כלל על מנת להבריח נכסים מנושים של אחד מבני הזוג, ואזי עולה השאלה האם הסכם הגירושין תקף או בטל.

משמע כי ישנם מקרים בהם אנשים עושים שימוש בסטטוס על מנת להשיג מטרות מסוימות, מטרות זרות, שאינן עולות בקנה אחד עם תום הלב.

כוונת נישואין משמעותה קשירת גורלם של בני הזוג, יצירת חיים משותפים והקמת מסגרת משפחתית.

כאשר רשות מרשויות המדינה משתכנעת באופן פוזיטיבי, כי לא דובר בנישואים שנעשו מתוך כוונת נישואין אלא בנישואין למראית עין (כמו שיש גירושין פיקטיביים), שיש בצידם תועלת, אין צורך לאבחן את אותם נישואים מנישואי תועלת. בית המשפט רשאי להחליט כי הגם שהנישואין תקפים מההיבט הדתי – נוכח היותם למראית עין - הם לא יעניקו למי שביצע אותם את היתרון אותו ביקש להשיג.

 

נישואים לצורך קבלת היתר שהיה בארץ ומעמד פורמלי על מנת למנוע גירוש

כפי שנפסק בפרשת קז'יאניסקי שבתיק ע"פ 3363/98‏, המעמד הפורמאלי של בני-זוג מכח טקס נישואים, אינו מחייב לעניינם של דינים אחרים, אלא יש לבחון את משמעות המושגים נישואים ובני-זוג, על-פי תכליתן של ההוראות הקבועות במסגרתם.

תכלית הענקת הזכויות לשאר בשר שהוא "בן זוג", נעוצה בהתקיימותו של הקשר הזוגי בפועל וברצון למנוע חסר מבן הזוג שהיה סמוך בפועל על שולחנו של הנפטר, או שחי עמו בשיתוף כלכלי ולראיה, בשני המקרים מכיר המחוקק גם בזכאותה של הידועה בציבור לאותן זכויות, וזאת הגם שלא נישאה בטקס נישואים לבן הזוג, אלא מעצם העובדה שקיימה עם בן הזוג קשר זוגי ותא משפחתי בפועל.

בפרשת קז'יאניסקי, הובהר כי "בן-זוג" לעניינו של סעיף 4א לחוק השבות הינו רק מי שנישא לבן-זוגו בנישואין "אמיתיים", היינו כאלו שנועדו לשם הקמת תא משפחתי וקיום חיים זוגיים, במובחן מנישואים שאינם נעשים למטרת נישואין כלל.

כפי שהבהיר השופט קדמי בפרשת קז'יאניסקי: לא המניע לנישואין למראית עין קובע לעניין זה, אלא העובדה שמדובר בנישואין מסוג כזה. אשר-על-כן, יהיה המניע לעריכת הנישואין למראית עין אשר יהיה, הצדדים להם לא יהיו בני-זוג לעניינו של סעיף 4א הנ"ל", וכפי שהדגישה השופטת בייניש באותה פרשה: לעניין זה יש להבחין בין המניעים להקמת התא המשפחתי המבטא חיים משותפים של בני-זוג – מניעים שאינם רלוונטיים – לבין עצם קיומו של תא משפחתי, שהוא הבסיס והתנאי לכיבוד הזכויות ולהענקת הטבות.

כאשר אנשים מעוניינים בהיתר שהות בארץ/אשרת שהיה או אף קבלת אזרחות, נישאים הם לעיתים או עורכים הסכם יחסי ממון בין ידועים בציבור כדי ליצוק תוכן למעמד שלכאורה הם מנסים להשיג. כמובן שאם מדובר בנישואין למראית עין והרשות השלטונית הרלוונטית תעלה על התרגיל, הרי בקשתם לאשרת שהייה תידחה.

 

נישואין על מנת לזכות בזכויות מכוח עבודתו של רופא שנפטר יום לאחר הנישואין

בתיק שנדון בבית הדין לעבודה בע"ע 1777-10-13 לאחרונה נישאו צדדים שהתגרשו שנים קודם לכן, יום לפני פטירת המנוח ממחלה קשה, כאשר היה ידוע וברור שימיו ספורים.

בית הדין לעבודה קבע כי אין די בכך שהצדדים נישאו וכי אין די בכך כי בצד המניע של הענקת הזכויות היה גם מניע של הבעת חרטה מצד המנוח ואהבה גדולה מצד זו שהתגרשה ממנו ונישאה לו יום לפני פטירתו. חרף זאת אין בכך כדי לשנות ממהות הנישואים, שלא נעשו למטרת נישואים, וזאת גם אם נלוו להם בנוסף להענקת הזכויות מניעים ערכיים.

יתר על כן כל הפרמטרים שנבחנו הובילו למסקנה כי הצדדים לא חיו כבני זוג בסמוך לפטירתו. המנוח אושפז בבית החולים מיד עם שובו מחו"ל ומחומר הראיות שהוצג לפניו עולה כי מאז גירושיהם ועד לאשפוזו של המנוח לא התגוררו המערערת והמנוח יחד, ולא התקיימו ביניהם יחסים המעידים על היותם בני זוג, מה גם שלא נטען כלל למגורים משותפים בתקופה זו; למערערת לא היה מפתח לדירתו של המנוח ולמנוח לא היה מפתח לדירתה של המערערת; לא היה להם חשבון בנק משותף, והם נפגשו בארוחות משפחתיות בחגים, בערבי שישי ובימי הולדת, בלבד.

אמנם אין בקביעה זו אין כדי להשליך על תוקפם של הנישואים במישור האישי, אך לצורך קבלת זכויות כאלמנתו של הרופא שנפטר, המנוח, בית הדין אינו מכיר בזכויותיה והתביעה כנגד בית החולים הדסה נדחית.

ערעורה של האשה נדחה בבית הדין הארצי ונקבע כי מששוכנע בית הדין האזורי לעבודה כי לעניין הענקת זכויות למערערת כשאירה של המנוח, הרי שהמדובר בנישואין שנעשו בלא כוונת נישואין (נישואין למראית עין) ומששוכנע כי לא היו כל שיתוף כלכלי או תלות כלכלית או אחרת בין האשה למנוח בתקופה שקדמה לאותם נישואים, בדין נקבע כי המערערת איננה זכאית להשלמת פיצויי פיטורים או פדיון ימי מחלה בלתי מנוצלים, מאת הדסה. לפיכך נדחה הערעור והאשה לא זכתה בסכום המיוחל אותו קיוותה להשיג.

 
ליצירת קשר לצורך קבלת יעוץ ראשוני, לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח, וכן להצעת מחיר
טלפונים
טל במשרד – 03-6969916
03-6954380, 03-6963093
נייד למקרים דחופים
058-4919100
דואר אלקטרוני
אפשר לפנות בשאלות למייל - בכל שעה - 24 שעות ביממה, ונענה באופן מיידי
leibo22@zahav.net.il או leibolaw@zahav.net.il
טופס יצירת קשר


עו"ד אלינור ליבוביץ
25 שנים ותק בתחום הגירושין
גירושין מייסדת ובעליו של משרד עורכי דין
גירושין ונוטריון, הנחשב כאחד המובילים
והאיכותיים בתחום הגירושין.
קרא עוד על עורכת דין אלינור ליבוביץ....

לקבלת ייעוץ צרו

קשר 03-6969916


הרשמה לרשימת תפוצה
דואר אלקטרוני *
שם *
מעוניין לקבל עדכונים חודשים למייל
© כל הזכויות שמורות לאלינור ליבוביץ, עורכת דין גירושין
Google+