המשמעות של הסתרת קיומה של צוואה הינה פלילית

המשמעות של הסתרת קיומה של צוואה הינה פלילית

 

המשמעות של הסתרת קיומה של צוואה הינה פלילית

 

הילדים הגישו בקשה לצו ירושה ביודעם כי קיימת צוואה

בבקשה שנדונה אצל הרשם לענייני ירושה בבאר שבע התברר כי ילדי המנוח נהגו בחוסר יושר ובהסתרת מידע אודות קיומה של צוואה, דבר המהווה עבירה פלילית.

ילדי המנוח הגישו בקשה לצו ירושה אחר עיזבון אביהם ולפיו מחצית מעיזבון המנוח עובר לאלמנתו שבית המשפט לענייני משפחה מינה לה אפוטרופוס ביום 8/4/10, ומחצית מתחלקת בין ארבעת ילדי המנוח, הם המבקשים בבקשה זו.

בדיעבד התברר כי למנוח היתה צוואה ועל כן הוגשה בקשה לביטול צו הירושה שניתן לאור בקשת אחד הילדים למתן צו ירושה.

ארבעת הילדים שיתפו פעולה עם הסתרת הצוואה

הבקשה לצו הירושה נחתמה בידי אחד מילדי המנוחה, ובמסגרת הבקשה לצו ירושה הצהיר כי המנוח לא הותיר צוואה. כל אחד משלושת המשיבים האחרים הגישו הסכמה למתן צו ירושה.

מן הבקשה עולה כי המבקשים ידעו על כך שהמנוח הותיר אחריו צוואה, אך בחרו משיקולים שונים שלא לבקש את קיום הצוואה.

עיון בצוואה מעלה כי אף לא אחד מן המבקשים-הילדים זוכה בעיזבון. המנוח הורה בצוואתו על הקמת הקדש, בהתאם להוראות סעיף 17(א)(2) לחוק הנאמנות, תשל"ט-1979. ההקדש מיועד לספק את כל צרכיה של האלמנה עד לפטירתה, ולאחר מכן לשמש את נכדי המנוח (ילדיהם של המבקשים), שחלקם קטינים ולאחד מהם מונה אפוטרופוס.

 

היקף העיזבון אינו שיקול האם לבקש צו קיום צוואה אם לאו ואסור להסתיר צוואה

המבקשים טוענים כי לא ביקשו לקיים את הצוואה הואיל והתייעצו עם מספר עורכי דין על מנת לנהל את הרכוש ואלה אמרו להם כי ניהול העיזבון "אינו כלכלי לאור ההיקף המצומצם של העיזבון".

בכל הכבוד, הרשם לענייני ירושה אינו מקבל טענה זו. היקף העיזבון איננו שיקול אם לבקש קיום צוואת מנוח אם לאו. ככל שהמבקשים היו סבורים שיש בעיה עם קיום הצוואה כפי שהורה המנוח, היה בידיהם (באפוטרופוסים של האלמנה או ילדיהם) להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט למתן הוראות.

המבקשים בחרו לעשות דין לעצמם, להתעלם מצוואת המנוח ומרצונו האחרון ולפעול בניגוד לדין. המבקשים הגדילו לעשות וכיוון שסברו כי "אין להם יכולת להיכנס בנעלי המנוח בחברה וכן בעסקים המשותפים עם אדלשטיין (משיב 2 לבקשה)" והסכימו להעביר זכויות בעיזבון למשיב 2, תוך פגיעה לכאורית ברכוש שאינו שייך להם.

 

הסתרת צוואה הינה דבר חמור ומהווה עבירה פלילית

נסיבות מקרה זה חריגות וחמורות. המבקשים לא מסרו הצוואה או עותק ממנה לרשם לענייני ירושה, דבר המהווה לכאורה עבירה לפי סעיף 75 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, מבקש מס' 4 שהגיש את הבקשה לצו ירושה הצהיר שהמנוח לא הותיר צוואה ביודעו שהדבר אינו נכון, דבר המהווה לכאורה עבירה לפי סעיף 239 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, המבקשים האחרים נתנו הסכמתם לצו הירושה גם הם ביודעם שקיימת צוואה לפיה אינם זכאים לכל חלק בעיזבון המנוח, דבר המהווה לכאורה עבירה לפי סעיף 415 לחוק העונשין.

בנסיבות העניין ולאור מסכת הדברים החמורה שעולה, מעביר הרשם לענייני ירושה בקשה זו לבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע. לו דעתי תשמע, ימנה כב' בית המשפט מנהל עיזבון ניטראלי אשר יבדוק את היקף העיזבון וכן פעילות המבקשים ממועד מתן צו הירושה.

לאור הנסיבות החריגות של מקרה זה, מורה רשם הירושות, בנוסף, על העברת עותק ממנה, יחד עם הבקשה, ליועץ המשפטי לממשלה, אשר ישקול אם יש מקום לנקוט בהליכים פליליים נגד המבקשים.

 
ליצירת קשר לצורך קבלת יעוץ ראשוני, לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח, וכן להצעת מחיר
טלפונים
טל במשרד – 03-6969916
03-6954380, 03-6963093
נייד למקרים דחופים
058-4919100
דואר אלקטרוני
אפשר לפנות בשאלות למייל - בכל שעה - 24 שעות ביממה, ונענה באופן מיידי
leibo22@zahav.net.il או leibolaw@zahav.net.il
טופס יצירת קשר


עו"ד אלינור ליבוביץ
25 שנים ותק בתחום הגירושין
גירושין מייסדת ובעליו של משרד עורכי דין
גירושין ונוטריון, הנחשב כאחד המובילים
והאיכותיים בתחום הגירושין.
קרא עוד על עורכת דין אלינור ליבוביץ....

לקבלת ייעוץ צרו

קשר 03-6969916


הרשמה לרשימת תפוצה
דואר אלקטרוני *
שם *
מעוניין לקבל עדכונים חודשים למייל
© כל הזכויות שמורות לאלינור ליבוביץ, עורכת דין גירושין
Google+