ההבדל בין צוואה הדדית לצוואה רגילה

ההבדל בין צוואה הדדית לצוואה רגילה

ההבדל בין צוואה הדדית לצוואה רגילה

 

מה ההבדל בין צוואה הדדית לצוואה רגילה

על פי חוק הירושה אם אדם אינו כותב צוואה ונותן הוראות כיצד יחולק רכושו לאחר מותו הרי שמחצית מהעיזבון עם פטירתו מורש לבן/בת זוגו והמחצית השנייה – לילדיו בחלקים שווים ביניהם.

בכל הנוגע לאופן חלוקת העיזבון אחרי פטירת אדם - חוק הירושה חל רק במצב בו אדם אינו הותיר אחריו צוואה או במקרה בו הצוואה נפסלה ואין צוואה תקפה אחרת במקומה.

לעומת זאת אם אדם הותיר צוואה אחריו, באחד מארבעת סוגי הצוואות הקיימים (צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה בפני רשות או צוואת שכיב מרע),  הרי שיש לכבד את רצונו ולנהוג בעיזבונו על פי ההנחיות שהותיר בצוואתו.

הצוואה הינה מסמך משפטי מחייב ואם אין בה פגם או פגם בדרך עשייתה או בכשירות המנוח הרי שיש לכבדה וכידוע מצווה לכבד את רצון המת.

כאשר שני אנשים הותירו צוואת הדדית - ההתייחסות היא דומה – יש לפעול לפי מה שכתבו שני בני הזוג בצוואה ולקיים את רצונם האחרון.

 

צוואה רגילה של אדם או של כל אחד מבני הזוג

צוואה זו נערכת כאמור לעיל באחד מארבעת האופנים בו נעשית צוואה. צוואה רגילה נעשית על ידי האדם עצמו בין בעצמו ממש ובכתב ידו ובין באמצעות ובסיוע עורך דין הבקיא בדיני הצוואות והירושות.

הצוואה מכילה את ההוראות של המצווה באשר למה ייעשה ברכושו לאחר אריכות ימיו.

מצווה רשאי לשנות את צוואתו בכל עת אפילו יעשה זאת עשרות פעמים ואין מגבלה על זכותו של אדם לשנות את צוואתו ואף אסור להגביל בכל מסמך את זכותו של אדם לשנות את צוואתו ולחרוג ממנה או לבטלה לחלוטין.

כך אביא כדוגמא מקרה בו בני זוג מתגרשים חתמו על הסכם גירושין ובו כל אחד מהם התחייב להוריש את כל הרכוש שיוותר בסמוך לפטירתו אך ורק לילדים המשותפים.

הוראה והתחייבות זו אינם תקפים, בית המשפט לא יאשר התחייבות כזאת הגם שהרעיון יפה (דאגה לילדים המשותפים ולעתידם) שכן התחייבות כזאת עומדת בסתירה לחוק הירושה אשר מתיר לאדם לשנות צוואה ולחזור בו כל אימת שהוא חפץ בכך.

בצוואה מסוג זה, יכול אדם להביע את רצונו לפיו אין הוא מעוניין בהוראות חוק הירושה, ויכול הוא לבטא למי הוא רוצה להוריש את רכושו, על פי בחירתו.

אדם יכול גם להדיר את קרוביו מדרגה ראשונה שבדרך כלל הם היורשים הכמעט אוטומטיים ולהעניק את רכושו לאחרים או למטרות צדקה או למוסדות מסוימים וכיוצ"ב.  אדם אינו חב מאומה לקרובי משפחתו ואם רוצה הוא לנשלם והוא צלול ומבין מה הוא עושה – זכותו היא ואין בית המשפט נכנס לשאלות המוסריות שנובעות מהחלטתו.

 

צוואה הדדית

צוואה הדדית הנקראת גם צוואה משותפת, היא צוואה שנכתבת על ידי שני בני זוג במטרה לעקוף את חוק הירושה ולקבוע כי לאחר מות אחד מהם – כל הרכוש עובר לבן הזוג שנשאר בחיים, ומחולק לילדים רק לאחר שהאחרון הולך לעולמו. צוואה שכזאת היא בעצם מסמך הכולל שתי צוואות של שני בני הזוג, כאשר כל אחת מהן נסמכת על ההתחייבות שבצוואה האחרת.

צוואה הדדית יכולה להיות גם לא בין בני זוג אך זהו מקרה חריג ונדיר יחסית.

 

ההבדל בין צוואה הדדית לצוואה רגילה בדרך הביטול כל אחת משני סוגי הצוואות

 

ביטול צוואה רגילה

צוואה כזאת נכתבת על ידי אדם אחד ותלויה אך ורק ברצונו שלו, כך שאם במהלך חייו רוצה אדם לשנות את המסמך – הוא יכול לכתוב צוואה אחרת אשר תבטל לגמרי את הקודמת.

 

ביטול צוואה הדדית

מכיוון שבצוואה מסוג זה מעורבים שני אנשים, הרי שביטולה הופך להיות מורכב הרבה יותר. בית המשפט מעוניין לשמר גם את ההסכמה בין שני בני הזוג, אבל גם לשמור על זכותו של אדם לשנות את דעתו האישית. לכן, על פי החוק ניתן לבטל צוואה הדדית רק אם מתקיימים התנאים הבאים:

כאשר שני בני הזוג בחיים – על בן הזוג שמעוניין לבטל את הצוואה להודיע על כך בכתב למצווה השני. ברגע שהודעה כזאת נמסרה – הצוואה מבוטלת לחלוטין.

כאשר אחד מבני הזוג כבר אינו בין החיים – על בן הזוג שמעוניין לבטל את הצוואה להסתלק מכל חלק של העיזבון שהוא אמור לקבל על פי צוואת המנוח. אם העיזבון כבר חולק על פי הצוואה המשותפת והוא בכל זאת מעוניין לבטל את הצוואה – עליו להשיב את כל שירש אל העיזבון ואם זה בלתי אפשרי – להשיב את שווי החלק שירש.

 

לסיכום

צוואות גוברות על הוראות חוק הירושה וכל אימת שמתקיימת צוואה תקפה העומדת במבחנים או שאין מתנגדים לה – יגברו הוראות הצוואה על פני חוק הירושה.

ההבדל בין צוואה רגילה להדדית היא, שאת האחרונה קשה יותר לבטל וניתן לעשות זאת רק על סמך התנאים שצוינו לעיל.

בכל מקרה – בענייני צוואה כדאי תמיד להיות מלווים בעורך דין המתמחה בתחום, על מנת לוודא שהכל נעשה בצורה תקינה.

 
ליצירת קשר לצורך קבלת יעוץ ראשוני, לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח, וכן להצעת מחיר
טלפונים
טל במשרד – 03-6969916
03-6954380, 03-6963093
נייד למקרים דחופים
058-4919100
דואר אלקטרוני
אפשר לפנות בשאלות למייל - בכל שעה - 24 שעות ביממה, ונענה באופן מיידי
leibo22@zahav.net.il או leibolaw@zahav.net.il
טופס יצירת קשר


עו"ד אלינור ליבוביץ
25 שנים ותק בתחום הגירושין
גירושין מייסדת ובעליו של משרד עורכי דין
גירושין ונוטריון, הנחשב כאחד המובילים
והאיכותיים בתחום הגירושין.
קרא עוד על עורכת דין אלינור ליבוביץ....

לקבלת ייעוץ צרו

קשר 03-6969916


הרשמה לרשימת תפוצה
דואר אלקטרוני *
שם *
מעוניין לקבל עדכונים חודשים למייל
© כל הזכויות שמורות לאלינור ליבוביץ, עורכת דין גירושין
Google+