ההבדלים בין משמורת לבין אפוטרופסות

ההבדלים בין משמורת לבין אפוטרופסות

מה ההבדל בין אפוטרופסות על קטינים לבין שאלת המשמורת

עו"ד אלינור ליבוביץ, מומחית בגירושין גישור ודיני משפחה

מנהלת את פורום הגירושין בוואלה! מנהלת ובעלים של אתר gerushin.co.il

פעמים רבות אני נשאלת מהו ההבדל בין משמורת לבין אפוטרופסות. השאלה עולה במרבית המקרים כאשר אני עומדת לנסח הסכם גירושין עבור בני זוג שעברו אצלי הליך של גישור או כאשר בית המשפט נזקק לדון בשאלת המשמורת על ילדים.

שני ההורים הינם האפוטרופוסים הטבעיים של הילדים בעיני החוק

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות כמו גם מרבית הסכמי הגירושין קובעים כי ההורים שניהם הינם האפוטרופוסים של הילדים.

המשמעות של אפוטרופסות הינה כי בלא כל קשר לשאלת המשמורת – שני ההורים גם יחד צריכים לקבוע ולהחליט בדבר נושאים מהותיים הנוגעים לילדים כגון: חינוך, לימודים, הכשרה למקצוע, עתיד וכיוצ"ב וכן אחראים הם לשמירת נכסים שיש לילדיהם, אם וככל שיש להם כאלה.

אין קשר בין מיהו ההורה המשמורן לבין שאלת האפוטרופסות על הילדים.

משמורת, משמורת משותפת וחלוקת זמני שהייה

כיום יש גישה חדשה ופתוחה בעניין המשמורת. יש משמורת מחולקת, משמורת משותפת, הסדרי ראיה נרחבים, וחלוקת שהות זמנים בין ההורים בכל הנוגע לזמנם של הילדים. כמובן שיש גם מצבים בהם אחד ההורים הוא המשמורן ואילו השני, אשר עדיין הינו אפוטרופוס של הילדים, אינו ההורה המשמורן אך זכאי להסדרי ראיה נרחבים פחות או יותר על פי המקרה.

עולה אם כן, שאין קשר בין סוגיית המשמורת לסוגיית האפוטרופסות, וברוב המקרים בהם אחד מן ההורים הוא משמורן, עדיין שני ההורים הינם אפוטרופוסים במשותף וכפועל יוצא מכך – שני ההורים גם יחד אמורים להחליט בדברים עקרוניים הנוגעים לילדים.

העובדה שאחד ההורים הינו משמורן, בהנחה שלא מתקיימת משמורת משותפת – אינה מקנה לו זכויות עודפות לקבל החלטות בנוגע לנושאים עקרוניים וחשובים בנוגע לילד.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב- 1962 מתייחס למונחים  כך:

סעיף 14 לחוק קובע כי ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים. האפוטרופסות נתונה להורי הקטינים ללא קשר למי מהם נתונה המשמורת על הקטין.

סעיף 18  (א) לחוק עוסק בשיתוף בין ההורים :

בכל עניין הנתון לאפוטרופסותם חייבים שני ההורים לפעול תוך הסכמה; הסכמתו של אחד מהם לפעולתו של רעהו יכולה להינתן מראש או למפרע, בפירוש או מכללא, לעניין מסוים או באופן כללי; וחזקה על הורה שהסכים לפעולת רעהו כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. בעניין שאינו סובל דיחוי רשאי כל אחד מההורים לפעול על דעת עצמו.

ההורים, מעצם היותם אפוטרופוסים של הקטין, מחויבים בשיתוף פעולה ביניהם בכל הנוגע לאפוטרופסותם, ללא קשר להגדרת ההורה המשמורן.

סעיף 15 קובע כדלקמן:

אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו.

זכותם של הורים להסכים הן על משמורת והן על אפוטרופסות

באפשרות ההורים להגיע להסכמות בעניין האפוטרופסות והמשמורת, בהתאם לסעיף 20 לחוק :

היו הורי הקטין חיים בנפרד – בין שנישואיהם אוינו, הותרו או הופקעו בין שעדיין קיימים ובין שלא נישאו – רשאים הם להסכים ביניהם על מי מהם תהיה האפוטרופסות לקטין, כולה או מקצתה, מי מהם יחזיק בקטין, ומה יהיו זכויות ההורה שלא יחזיק בקטין לבוא עמו במגע; הסכם כזה טעון אישור בית המשפט והוא יאשרו לאחר שנוכח כי ההסכם הוא לטובת הקטין, ומשאושר, דינו – לכל עניין זולת ערעור – כדין החלטת בית המשפט.

שני הצדדים, הוריו של הילד, הינם האפוטרופוסים הטבעיים. האפוטרופסות טומנת בחובה את זכות ההורה להחליט בנוגע לטיפול הרפואי בילד, החובה והזכות לדאוג לצרכיו השונים, כמו גם לנכסיו של הילד, להחליט על מוסדות הלימוד שלו, על קביעת החינוך שלו וכיוב' (למשל, בג"צ 181/68 פלורסהיים פד"י כ"ב[2] 723).

הנהוג והמקובל היום בכל הנוגע למשמורת

כיום יותר מאשר בעבר, הורים רבים מסכימים, בעת הגירושים, לא רק על אפוטרופסות משותפת אלא גם על משמורת משותפת, כך שזמנם של הילדים מחולק בין ההורים שווה בשווה או קרוב לכך, וכל אחד מההורים מלין את הילדים אצלו גם במהלך השבוע ולא רק בסופי שבוע.

אין נוסחא אחת הנכונה לכל אחת מהזוגות המתגרשים, וצריך ויש לבחון כל מקרה לגופו.

 
ליצירת קשר לצורך קבלת יעוץ ראשוני, לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח, וכן להצעת מחיר
טלפונים
טל במשרד – 03-6969916
03-6954380, 03-6963093
נייד למקרים דחופים
058-4919100
דואר אלקטרוני
אפשר לפנות בשאלות למייל - בכל שעה - 24 שעות ביממה, ונענה באופן מיידי
leibo22@zahav.net.il או leibolaw@zahav.net.il
טופס יצירת קשר


עו"ד אלינור ליבוביץ
25 שנים ותק בתחום הגירושין
גירושין מייסדת ובעליו של משרד עורכי דין
גירושין ונוטריון, הנחשב כאחד המובילים
והאיכותיים בתחום הגירושין.
קרא עוד על עורכת דין אלינור ליבוביץ....

לקבלת ייעוץ צרו

קשר 03-6969916


הרשמה לרשימת תפוצה
דואר אלקטרוני *
שם *
מעוניין לקבל עדכונים חודשים למייל
© כל הזכויות שמורות לאלינור ליבוביץ, עורכת דין גירושין
Google+