בית המשפט מצדד באב הנוסע לחו"ל לצרכי עבודתו ואינו מטיל עליו סנקציות

בית המשפט מצדד באב הנוסע לחו"ל לצרכי עבודתו ואינו מטיל עליו סנקציות

בית המשפט מצדד באב הנוסע לחו"ל לצרכי עבודתו ואינו מטיל עליו סנקציות או עלויות נוספות

בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה בתמ"ש (חי') 30483-02-14 ש' ל' ב' נ' מ' ב', נדון תיק בו כארבע שנים לאחר אישור הסכם בבית המשפט – העלתה האשה טענה תמוהה לפיה – האב מפר את הסדרי הראיה באשר לצרכי עבודתו הוא נוסע תכופות לחו"ל.

האם הופרה ההתחייבות לקיים הסדרי ראיה על ידי האב

ייאמר מיד כי בית המשפט דחה את הבקשה לחייב את האב בקנסות, ואף הקדים וציין כי לא מדובר בהפרת ההסכם ועל כן אין כל צורך לדון בהטלת סנקציות.

בית המשפט מסתמך על עמדת כב' השופט ניצן סילמן (כפי שהובעה בתמ"ש (קריות)

37245-07-13 פלונית נ' פלוני לפיה הטלת סנקציות על הורה שאינו משמורן שאינו מקיים את זמני השהות תיעשה רק במקרי הקיצון – כאשר הניסיונות לדבר אל לבו של בעל הדין כשלו, כאשר התערבות טיפולית לא הועילה ורק כאשר עסקינן בנתק מוחלט או קרוב לכך ולאחר בחינת הטעמים שהביאו לאי העמידה בזמני השהות.

כאמור, בענייננו, אין מדובר בהפרת ההסכם כלל. קל וחומר אין חולק כי במקרה בפנינו אין מדובר במקרה קיצון המצדיק הטלת סנקציות.

בית המשפט מעביר ביקורת על גישת התובעת וקובע כי אצה לתובעת הדרך להגיש התביעה, אף בטרם ניסתה להיעזר בהתערבות טיפולית. יפים לענייננו דבריו של כבוד השופט ויצמן בתמ"ש (כ"ס)658-02-10  ס. ש נ' י. ק, אשר עסק בתביעה נזיקית בה עתרה התובעת לחיוב הנתבע בפיצוי כספי בשל הפרתו את זמני השהות עם בתם המשותפת:

.... נראה כי איזון נכון בין האינטרסים הנזכרים לעיל יהא במתן סעד מתוך דיני הנזיקין אך ורק באם עסקינן בהפרה משמעותית וגסה של הסדרי הראיה אשר נעשתה בזדון ותוך קיפוח מוחלט של טובת הקטין וזכויותיו של ההורה האחר , וכן אחר שנוודא כי אין בנמצא סעד חלופי אשר יהא בו מחד לרפא את הנזק לנפגע ומאידך לא לפגוע פגיעה יתרה במירקם המשפחתי.

במקרה דנן, הנתבע לא הפר את זמני השהות שהוסכמו הפרה משמעותית וגסה, בזדון ותוך קיפוח מוחלט של טובת הבנות. נסיעותיו היו לצרכי עבודה ועת התגרשו הצדדים קיים היה נוהג זה זה מכבר בין הצדדים ועל כן אין כאן כל שינוי לא כל שכן הפרה של הסכם הגירושין.

טענות התובעת לפיהן פוטרה וגם הוציאה כספים על שמרטף סותרות זו את זו

טענת התובעת כי פוטרה בשל העובדה שנאלצה לשהות יותר עם הילדות בשל אי קיום הסדרי הראיה נדחתה מכל וכל. ראשית, אין כל אזכור במכתב לסיבת הפיטורין, ועל כן אין לקבל את טענת התובעת, אשר נותרה כטענה בעלמא ללא ביסוס ראייתי.

שנית, טענתה לפיה נאלצה לממן עלות שמרטפית באלפי שקלים על מנת שתוכל להמשיך לעבוד, סותרת את טענתה לנזק כלכלי בשל הפסד עבודה, נזק אליו התייחסה וטענה כי פוטרה מעבודתה עקב היעדרויות רבות, שכן ברור כי אילו התובעת שילמה אלפי שקלים עבור שמרטפית על מנת שתוכל להמשיך לעבוד, לא ברור מדוע נעדרה מעבודתה.

באשר לטענת התובעת לפיה בשל היעדרויותיו הרבות של הנתבע מחיי הקטינות וחוסר היציבות, אחת הבנות חוותה משבר רגשי עמוק אשר טופל באמצעות פסיכולוגית במשך שנתיים, הרי שהתובעת לא הוכיחה טענה זו ואף לא הוצג מסמך מטעם הפסיכולוגית אשר יש בו כדי להעיד על קיומו של קשר כלשהו בין הטיפול הפסיכולוגי לבת לבין התנהגות הנתבע.

משכך, בית המשפט מגיע לאותה התוצאה, שכן ככל שאין נזק- אין כל צורך בגילומו באמצעות סנקציה כספית.

הסדר זה היה נהוג בין הצדדים שנים רבות גם לפני הגירושין וגם לאחר הגירושים

התובעת מנועה מלטעון כי לא ידעה אודות התנהלותו זו של האב במשך השנים. אין בידי  בית המשפט לקבל טענותיה לפיהן מדובר בהפרה של הסכם הגירושין.

עובדת היעדרות האב מן הארץ בשל עבודה, אשר הייתה ידועה לתובעת במהלך הנישואין, בסיומם, בהסכם הגירושים, ובשנים שלאחר מכן (הצדדים נהגו בהתאם להסכם 4 שנים עד להגשת התביעה).

העובדה שהאם ידעה וקיבלה את המציאות האמורה לעיל נלמדת אף מהעובדה כי במשך 4 שנים- ממועד החתימה על הסכם הגירושין ועד לפנייתה לבית המשפט בתביעתה, לא פנתה התובעת לבית המשפט כלל, והמפגשים וחלוקת זמני השהות בין האב לילדות התקיימו כסדרם.

התובעת לא הביאה הסבר מניח את הדעת מדוע לא פנתה לבית המשפט בעניין קודם לכן, חרף טענתה לפיה הנתבע עושה דין לעצמו למן היום בו אישרו הצדדים את הסכמותיהם במסגרת הסכם הגירושים והמשיכה לנהוג באותו האופן תקופת זמן בלתי מבוטלת בת 4 שנים.

בית המשפט קובע כי התובעת קיבלה את המציאות, כאמור, ונהגה על פיה, כשם שהיה במהלך הנישואין ולאחר הגירושים.

מבין השורות עולה כי גישתה ודרך פעולותה של התובעת זוכים לביקורת קשה מטעם בית המשפט, הגם שהביקורת נאמרת בעדינות בפסק הדין.

 
ליצירת קשר לצורך קבלת יעוץ ראשוני, לתאום פגישה במחיר מוזל ונוח, וכן להצעת מחיר
טלפונים
טל במשרד – 03-6969916
03-6954380, 03-6963093
נייד למקרים דחופים
058-4919100
דואר אלקטרוני
אפשר לפנות בשאלות למייל - בכל שעה - 24 שעות ביממה, ונענה באופן מיידי
leibo22@zahav.net.il או leibolaw@zahav.net.il
טופס יצירת קשר


עו"ד אלינור ליבוביץ
25 שנים ותק בתחום הגירושין
גירושין מייסדת ובעליו של משרד עורכי דין
גירושין ונוטריון, הנחשב כאחד המובילים
והאיכותיים בתחום הגירושין.
קרא עוד על עורכת דין אלינור ליבוביץ....

לקבלת ייעוץ צרו

קשר 03-6969916


הרשמה לרשימת תפוצה
דואר אלקטרוני *
שם *
מעוניין לקבל עדכונים חודשים למייל
© כל הזכויות שמורות לאלינור ליבוביץ, עורכת דין גירושין
Google+